Wet Dieren per 1 januari 2013 van krachtWet Dieren per 1 januari 2013 van kracht
31 december 2012

Op 1 januari 2013 gaat de Wet Dieren in. De Wet Dieren is een raamwet. Dat betekent dat de wet zelf een beperkt aantal regels stelt en daarnaast de mogelijkheid biedt om allerlei zaken over en voor dieren te regelen in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB´s) en ministeriële regelingen.

De Wet Dieren wordt in fasen ingevoerd. In deze wet worden de volgende wetten gebundeld:
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Diergeneesmiddelenwet
Wet op de dierenbescherming
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
Kaderwet diervoeders

Vanaf 1 januari 2013 gaan al een paar van de nieuwe maatregelen in. De eerste besluiten onder deze nieuwe wet zijn het Besluit diergeneesmiddelen en de Regeling diergeneesmiddelen. Deze stellen met name regels voor fabrikanten en handelaren en ook (tijdelijk) voor het gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenarts en de houder van het dier. Dit in afwachting van het Besluit diergeneeskundigen en de Regeling diergeneeskundigen. Andere maatregelen die al op 1 januari van kracht zijn, zijn:
Invoering van een aantal toegezegde maatregelen in het kader van het antibioticumbeleid.
Vanaf 1 januari 2013 hoeven niet alle diervoeders te worden aangemeld die worden geïmporteerd uit landen buiten de Europese Unie. De aanmelding wordt beperkt tot specifieke risicoproducten.
De markt voor destructie van dode dieren wordt geliberaliseerd.

In de loop van de tijd zullen er steeds meer onderdelen van de nieuwe Wet Dieren van kracht worden.

(bron: www.licg.nl)
  DAP Bommelerwaard-Zuid

Mezenweg 1
5321 JR  Hedel

Tel.: 073 - 599 4001

info@dapbommelerwaard.nl

Prijswijzigingen, type- en databasefouten voorbehouden.
Kvk-nummer: 30262583