Gezelschapsdieren > Honden

Vaccineren
Er bestaan nog steeds ziekten waartegen geen goede medicijnen voor bestaan. Dieren die deze ziekten krijgen kunnen niet of niet goed behandeld worden. Gelukkig kunnen we tegenwoordig tegen een aantal ziekten dmv vaccinatie bescherming bieden. 

Wanneer een hond wordt gevaccineerd, gaat het dier afweerstoffen maken tegen de ziekte(n) waartegen is gevaccineerd. Omdat er gebruikt wordt gemaakt van verzwakte of gedode ziekteverwekkers zal de hond niet ziek worden. De aangemaakte afweerstoffen geven de hond voor een bepaalde periode bescherming. Voor de ene ziekte ontstaat er langere bescherming dan voor de andere ziekte. De vaccinatie tegen hondsdolheid en hondenziekte geeft bijvoorbeeld 3 jaar bescherming, maar tegen ziekte van Weill niet langer dan een jaar. Dit is de reden dat we uw hond niet ieder jaar dezelfde vaccinatie geven, maar de vaccins afwisselen en zo zorgen voor een optimale bescherming en een minimale belasting van het lichaam.

Voor een goede opbouw van afweer is het belangrijk dat de hond gezond is.  De aanwezigheid van ziekten, infecties met parasieten of incomplete voeding kunnen een verminderde weerstandsopbouw tot gevolg hebben. Daarom wordt uw hond helemaal nagekeken vooraf aan de vaccinatie. Tijdens de gezondheidcontrole is er ook aandacht voor parasieten, voeding/gewicht en het gebit. Samen met u bespreken we welke vaccinaties noodzakelijk/ aan te raden  zijn voor uw hond.

Jonge dieren hebben een minder ontwikkeld afweersysteem en bouwen daardoor een minder goede afweer op. Daarnaast hebben jonge dieren vaak nog afweerstoffen die afkomstig zijn van de melk van de moeder. Deze afweerstoffen remmen de weerstandsopbouw. Dit is de reden waarom puppies meerdere keren gevaccineerd moeten worden om een goede bescherming te verkrijgen.

Vaccinatie- schema hond:

op 6 weken leeftijd:  de eerste vaccinatie
op 9 weken leeftijd:  de tweede vaccinatie
op 12 weken leeftijd: de derde vaccinatie
op 1 jaar leeftijd: de vierde vaccinatie
Daarna wordt de hond ieder jaar gevaccineerd, maar wisselt de entstof.

Honden kunnen tegen de volgende ziekten gevaccineerd worden:

Hondenziekte
Het virus dat hondenziekte veroorzaakt wordt vooral via contact overgebracht. De dieren krijgen koorts, ontstekingen aan de oogleden en neusslijmvlies, hoesten,  krijgen diarree en kunnen soms een afwijkende hoornlaag op neus of voetzolen krijgen of  aantasting van het zenuwstelsel. Meestal zijn de dieren erg ziek en kunnen ondanks een goede behandeling dood gaan. Fokkers en asiels zijn wettelijk verplicht voor de leeftijd van 7 weken tegen deze ziekte te vaccineren. Wanneer de hond zijn boostervaccinaties gehad heeft kan het dier om de drie jaar tegen deze ziekte gevaccineerd worden.

Parvo
Parvo wordt veroorzaakt door het parvovirus. Infecties komen vooral voor bij jonge dieren, maar ook bepaalde rassen (bijv. Duitse Herder, dobermann en rottweiler) zijn erg gevoelig. Het parvovirus geeft ernstige, bloederige diarree en braken. Het parvovirus kan een jaar lang in de omgeving overleven en dus voor nieuwe besmettingen zorgen. De behandeling van een dier met Parvo is moeilijk en arbeidsintensief. Zelfs bij een goede behandeling is het lang niet zeker dat de patient herstelt.
Vaccinatie op jonge leeftijd is belangrijk. Daarnaast zijn boostervaccinaties noodzakelijk. Net als bij hondenziekte geldt ook voor parvo dat fokkers en asiels wettelijk verplicht zijn alle honden voor de leeftijd van 7 weken tegen deze ziekte te laten vaccineren. Wanneer de hond zijn boostervaccinaties gehad heeft, wordt het dier om de drie jaar tegen deze ziekte gevaccineerd.

Besmettelijke leverziekte
De ziekte kan bij dieren van alle leeftijden voorkomen en geeft een onsteking van de lever. De ziekteverschijnselen zijn niet altijd even duidelijk. Soms is het verloop mild, in andere gevallen worden de dieren ernstig ziek en kunnen overlijden. Wanneer de hond zijn boostervaccinaties gehad heef, wordt het dier om de drie jaar tegen deze ziekte gevaccineerd.

Ziekte van Weil (=Leptospirose)
De ziekte van Weil wordt ook wel de rattenziekte genoemd, omdat de belangrijkste verspreider de bruine rat is. Via de urine worden de bacterien uitgescheiden en kunnen met name via besmet (zwem)water overgedragen worden.  Niet alleen honden, maar ook mensen kunnen deze ziekte oplopen. Symptomen kunnen varieren van slechte eetlust, koorts, braken en diarree, tot nierfalen en geelzucht en bloedingen. Het is een gevaarlijke ziekte die wanneer niet tijdig wordt ingegrepen fataal kan aflopen. De vaccinatie levert alleen een goede bescherming op als een paar weken na de eerste vaccinatie een boostervaccinatie volgt. Daarna is het noodzakelijk deze boostervaccinatie jaarlijks te herhalen.

Kennelhoest
Een droge hoest, die vaak gepaard gaat met kokhalzen en braken is kenmerkend voor deze aandoening. Zowel virussen als bacterien kunnen een rol spelen bij het onstaan van deze ziekte. Kennelhoest treedt meestal op nadat de hond intensief in contact is geweest met andere honden (bijv. op de hondenschool, in het pension of tijdens tentoonstellingen). Kennelhoest is een infectie van de voorste luchtwegen. De neusdruppelvaccinatie geeft daarom de beste bescherming. Na een vaccinatie is jaarlijks herhalen van de vaccinatie nodig om de berscherming op peil te houden.

Hondsdolheid (=Rabies)
In Nederland komt hondsdolheid gelukkig niet veel voor, maar in een aantal Europese landen is het een groot probleem. De infectie wordt meestal door een beet van een besmet dier opgelopen. Het virus tast de hersenen aan en geeft vreemd gedrag. Agressie en watervrees kunnen ook optreden. Dieren en mensen gaan vrijwel zeker dood binnen 7 dagen na het starten van de ziekteverschijnselen. De tijd tussen besmetting en het ontstaan van de symptomen kan echter maanden duren. Dieren met hondsdolheid moeten direct worden ingeslapen om (verdere) besmetting te voorkomen. Na contact met een verdacht dier is het advies dirrct contact op te nemen met een arts. Snelle behandeling kan bij de mens levensreddend werken.
Na vaccinatie heeft uw hond een langdurige bescherming. Wanneer uw dier naar het buitenland gaat is het verplicht het dier 21 dagen voor vertrek te laten vaccineren. Daarna is het voor reizen binnen de EU voldoende als er elke 3 jaar een boostervaccinatie volgt. Een aantal landen heeft strengere eisen. Voor meer informatie zie Vakantie. 
  Dierenartsenpraktijk Bommelerwaard

Mezenweg 1
5321 JR  Hedel

Tel.: 073 - 599 4001

info@dapbommelerwaard.nl

Prijswijzigingen, type- en databasefouten voorbehouden.
Kvk-nummer: 30262583